Allmenn helseterapi Tromsø har avviklet sin virksomhet