Alternativ behandling

Vanndråper på grønt blad

Målet med og filosofien bak alternativ behandling er å hjelpe kroppens egen helbredelsesevne.